Ja, du er den første, jeg Haanden har givet

og

Den tro Pige, der reddede sin Kæreste, Sømanden

Type:

a. Sømandsvise, 7 strofer, 6 vers
b. Sømandsvise, 8 strofer, 4 vers

Første linie:

a. Ja, du er den første, jeg Haanden har givet
b. Det var en Nat med kold og fugtig Taage

Trykkested:

Jul. Strandbergs Bogtrykkeri, København

Melodi:

a. Egen melodi eller Der gives i Verden Bekymring og Møje
b. Den Sømand er saa lidet estimeret

Illustration:

Kvinde vinker med tørklæde efter skib

Noter:

a. Visen er signeret Thorvald Petersen
b. Visen er signeret "L. P."
Trykket indeholder Strandberg-annoncering og er på forsiden med blyant påført årstallet 1905.

Litteratur:

a.
PEDERSEN, Poul P. M.: De gamle Skillingsviser, Gyldendalske Boghandel, 1950, p. 66-68.
PIØ, Iørn: 80'er-viser, Strandbergs Forlag, 1980, p. 34-35.
PIØ, Iørn og Svend Nielsen: samleserien "Skillingsviser", ugebladet Hendes Verden, 1980-81.
SELMA Nielsens Viser (udg. Nils Schiørring), Munksgaard, 1956, p. 109-110, 175.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. ENy-140
Småtryk (skillingsvise)