Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne

og

Hvad mon Peter vil?

Type:

a. Folkelig vise, 9 strofer, 4 vers
b. Folkelig vise, 5 strofer, 12 vers

Første linie:

a. Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne
b. Alt fra jeg gik i Skole

Trykkested:

Bern. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Egen melodi
b. Egen melodi

Illustration:

Kvinde i dør

Noter:

a. Over visen står: "NB. Denne Sang er digtet af en ung Hustru, der som fattig Pige blev gift med en rig Mand, som ikke var god ved hende fordi hun var af simpel Herkomst. En Aften, da der i det rige Hus var fint Selskab, bad man hende om at synge en Folkesang og hun foredrog da nedenstaaende, der bragte Taarer i Øjet paa de fleste."
b. Visen er identisk med OUB-298b

Litteratur:

a.
PEDERSEN, Poul P. M.: De gamle Skillingsviser, Gyldendalske Boghandel, 1950, p. 73-75.
b.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 116

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. ENy-151
Småtryk (skillingsvise)