Kære Moder, hvorfor sover du?

og

Den sidste Viol

Type:

a. Lyrisk vise, 10 strofer, 4 vers
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 12 vers

Første linie:

a. Kære Moder! hvorfor sover du
b. Her ved min Barm jeg gemmer stille

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Egen melodi (trykkets melodiangivelse: Lille Klara, vær ej vred paa mig, egl. Lille Clara, bliv ej vred paa mig).
b. Du Vaarens Viol

Illustration:

Engel bøjer sig over kvinde paa sygeleje.

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn og Svend Nielsen: Samleserien "Skillingsviser" i ugebladet Hendes Verden, 1980-81.
Selma Nielsens Visebog (udg. Nils Schiørring), Munksgaard, 1956, p. 7, 139-140, 178.
AAKJÆR, Jeppe: Markedet og Markedsviser (1924), Niels P. Thomsen, 1929, p. 25-28.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. ENy-182
Småtryk (skillingsvise)