Borgervæbningens Ophævelse

Type:

Nyhedsvise, 8 strofer, 15 vers

Første linie:

Rundt om i Landet er en Sorg saa stor

Trykkested:

Ernst Lund, København

Melodi:

Egen melodi (trykkets melodiangivelse: Af "Rekrutten": Jeg for en Anden i Krigen gaaer)

Illustration:

Satirisk billede af bevæbnet mand

Noter:

Visen har et satirisk indhold, og på forsiden står "(Aftrykt af "Folkets Nisse.")" samt "Priis: 4 Skilling."

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-104
Småtryk (skillingsvise)