Jordskjælvet i Kjøbenhavn

Type:

Nyhedsvise, 6 strofer, 4 vers

Første linie:

Ak ja Nutidens Jammer og Nutidens Nød

Trykkested:

H. Rasmussen, København

Melodi:

Vi har sagt det saa tidt

Illustration:

Hus og forskrækket kvinde

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden. Kvinden, der indgår som del af illustrationen, anvendes også som delvis illustration af OUB-210.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-112
Småtryk (skillingsvise)