De svenske og norske Studenter i Kjøbenhavn

og

En Abolitionist

Type:

  1. Humoristisk vise, 6 strofer, 12 vers
  2. Humoristisk vise, 3 strofer, 10 vers incl. omkvæd

Første linie:

  1. Liv og Lyst var nyligt her i Kjøbenhavn
  2. Har vel Nogen seet en Abolitionist?

Trykkested:

H. G. Brill, København

Melodi:

  1. Her i Byen klages over Fattigdom eller Nytaars=Rimeri (trykkets melodiangivelse: Den slesvigske Gæst)
  2. Har I aldrig seet en Abolitionist

Illustration:

Silhuet af to mænd, der støtter hinanden for ikke at falde

Noter:

  1. Visen er signeret "I. F. Schrøder".
  2. Visen er med få undtagelser identisk med OUB-103b

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 125

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-11
Småtryk (skillingsvise)