Den faldne Kvinde

og

Min trofaste Veninde

Type:

a. Lyrisk vise, 7 strofer, 8 vers
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 5 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. O I, som haardt fordømme hende
b. En Alf mig skærmed god og mild

Trykkested:

Bernh.Wennstrøm, København

Melodi:

a. Den fulde Maane rædsomt lyste (Carl og Emma)

Illustration:

Kvinde ved siden af vinflaske og glas

Noter:

a. Visen er skrevet af "Frøken G."
b. Visen er signeret E. Storm

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-128
Småtryk (skillingsvise)