Herr Madsens forbryderiske Kjærlighed til ukonfirmerede Børn

og

Skærsommersangen

Type:

a. Nyhedsvise, 12 strofer, 4 vers incl. efterskrift
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 8 vers

Første linie:

a. Om Madsen, om Madsen der skrives nu hver Dag
b. Ak, bed mig aldrig mere

Trykkested:

Rud. Foltmars Tryk, København

Melodi:

a. Hr. Madsen, hr. Madsen
b. Egen melodi

Illustration:

Mand sidder ved siden af sengeliggende pige

Noter:

a. Visen omhandler telefondirektør Madsen, der blev anholdt for sædelighedsforbrydelse mod en 12-årig pige. I seks år, siden pigen var tolv, stod forholdet på, og pigen pressede penge af direktøren, indtil han meldte hende til politiet. Direktøren blev selv anklaget og frasagde sig sin stilling. Både Madsen og pigen blev fængslet. En anden vise om samme emne er OUB-149.

Litteratur:

b.
SELMA Nielsens Viser (red. Nils Schiørring), Munksgaard, 1956, p. 177, 178.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-130
Småtryk (skillingsvise)