Glædelig Juul!

og

Til Nordens Kvinde

Type:

a. Lejlighedsvise, 13 strofer, 5 vers incl. omkvæd
b. Lyrisk vise, 8 strofer, 4 vers

Første linie:

a. I hele Verden gaaer
b. Vi har sagt det saa tidt, og Du veed det saa godt

Trykkested:

Ernst Lund, København

Melodi:

a. Mit Navn er Rasmus Taa
b. Egen melodi

Illustration:

Juletræ, mand med barn på armen, tre børn med flag og legetøj, en siddende og en stående kvinde ser på.

Noter:

a. Visen er signeret "J. S." for Julius Strandberg.
b. Visen er signeret Saxo Wilhelm Wiegell.

Litteratur:

b.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 125

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-134
Småtryk (skillingsvise)