Nr. 6...om Restauratøren og Jordemoderen

Type:

Nyhedsvise, 7 strofer, 6 vers incl. omkvæd

Første linie:

Nu snart det store Slag skal staa

Trykkested:

C. Schoubo, København

Melodi:

Den Vægter standser i sit Vers (trykkets melodiangivelse: Julia Hopsasa!)

Illustration:

Skranke med henholdsvis to og tre personer bagved og foran. Trykt under billedet: "I Forhøret"

Noter:

Årstallet 1877 er påtrykt, og på bagsiden af trykket er to vise-annonceringer. Trykket indeholder desuden prosaberetning om begivenheden: En værtshusholderenke, Madam J., blev indlagt med livmoderfremfald, men det viste sig, at hun havde forsøgt fosterfordrivelse ved hjælp af et pulver, som hun havde fået af sin elsker, en restauratør. I alt havde han fire gange skaffet hende fosterfordrivende midler, købt hos jordemoder B., der i mange år havde solgt disse. Den 3. november 1877 faldt dommen: jordemoderen fik 10 års tugthus, andre implicerede fik 12-15 måneders forbedringshus. I alt blev 26 personer arresteret. Andre viser om samme emne er OUB-139, OUB-328, OUB-621, OUB-622, OUB-623, OUB-624 og OUB-625.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-140
Småtryk (skillingsvise)