Grevinde Schimmelmanns uforskyldte Indespærring

Type:

Nyhedsvise, 7 strofer, 8 vers

Første linie:

Hun virkede smukt for de Arme

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

Min fjortende Vaar kun jeg skued

Illustration:

Kvinder på et sindssygehospital

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden. Visen er signeret "Ohlsson, lyrisk Digter og Blanksværtefabrikant"

Litteratur:

PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 136

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-147
Småtryk (skillingsvise)