Den lystige Krabat

og

Den raske Gut

Type:

a. Humoristisk vise, 4 strofer, 8 vers
b. Humoristisk vise, 5strofer, 8 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Jeg behøver vel næppe at spørge
b. Jeg altid er i godt Humeur!

Trykkested:

Behrends Enke, København

Melodi:

a. (Hilsen fra Galathea) Jeg behøver vel næppe at meldes
b. I Nyhavn kan De tro den gaar eller Skjøndt denne Verden er profan (trykkets melodiangivelse: Rullen gaaer eller Kätchen stak a’)

Illustration:

Mand i uniform. Inde i trykket er vignet af ranke

Noter:

a. Visen er signeret ”G. R.” og er identisk med OUB-235a.
På bagsiden er trykt årstallet 1862.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-163
Småtryk (skillingsvise)