Farvel til Voldene

Type:

Nyhedsvise, 7 strofer, 12 vers

Første linie:

Snart synker Volden nu i Graven ned

Trykkested:

Jul. Strandbergs Forlag og Tryk

Melodi:

Tænk Dem, Lassen sad og spiste Boghvedegrød eller Rundt om i Landet er en Sorg saa stor (trykkets melodiangivelse: Her kommer jeg som et fælt Gespænds eller Borgervæbningens Ophævelse)

Illustration:

Mand og kvinde på bænk, i baggrunden to møller, træer, spadserende mennesker

Noter:

Visen er signeret "J. S." for Julius Strandberg

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-164
Småtryk (skillingsvise)