Sidste Farvel til min Elskede

og

Den rige og den fattige Beiler

Type:

a. Lyrisk vise, 7 strofer, 6 vers
b. Folkelig vise, 12 strofer, 4 vers

Første linie:

a. En Sang og en Hilsen jeg til Dig vil skrive
b. Jeg havde mig Beilere tvende

Trykkested:

Behrends Enke, København

Melodi:

a. Og hører, Matroser forud paa Bakken (trykkets melodiangivelse: O, hør I
Matroser, som gaae forud paa Bakke
)
b. O, Fortids stolte Minder

Illustration:

Bladvignet

Noter:

b. Visen er en folkevisepastiche.
På bagsiden er trykt årstallet 1860.

Litteratur:

b.
PIØ, Iørn og Svend Nielsen: samleserien "Skillingsviser", ugebladet Hendes Verden, 1980-81.
SELMA Nielsens Viser (udg. Nils Schiørring), Munksgaard, 1956, p. 7, 87, 173.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-244
Småtryk (skillingsvise)