Konen, der i Løverdags den 2den Marts blev myrdet i sin Stue paa Nørrebro

Type:

Nyhedsvise, 6 strofer, 8 vers

Første linie:

Hvor det skrækkeligt lyder

Trykkested:

Ernst Lund & Harald Jensens Bogtrykkeri

Melodi:

Nattens dæmrende Taager

Illustration:

Mand i døråbning forfærdes over død kvinde liggende på gulvet. I baggrunden kakkelovn og åbnet kommode

Noter:

Visen er signeret "A. Petersen", og trykket indeholder prosaberetning om begivenheden, hvor smedesvend Rathje efter endt arbejdsdag den 2. marts 1867 fandt sin kone myrdet i deres bolig. Der var desuden blevet stjålet penge. Morderen var den netop løsladte tugthusfange Ole Sørensen, der efter den nye straffelov ikke kunne dømmes til døden, men derimod til en langvarig fængselsstraf. Andre viser om samme emne er at finde i OUB-386 og OUB-467.

Litteratur:

Folkeminder, Foreningen Danmarks Folkeminder, 1991, nr. 3, p. 1.

Folkesangerens visebog, Strandbergs kulturhistoriske forlag, 1977, smudsomslaget.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-259
Småtryk (skillingsvise)