Den glade Væbningsmand

og

Lille Fugl, nu er du fløjet

Type:

a. Humoristisk vise, 5 strofer, 15 vers
b. Lyrisk vise, 3 strofer, 8 vers incl. gentagelsesvers

Første linie:

a. Jeg hedder Jensen og er Væbningsmand
b. Lille Fugl, nu er du fløjet!

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Min Slægt er haabløs, ja det kan De se (trykkets melodiangivelse: Se, Peder Krissian Jensen er mit Navn)
b. Egen melodi

Illustration:

Mand i uniform

Noter:

a. Visen er signeret "J. S." for Julius Strandberg.
b. Visen er signeret J. Borch=Hertz og er identisk med OUB-70b og OUB-292b.
Trykket er med blyant påført årstallet 1888.

Litteratur:

b.
SELMA Nielsens Viser (udg. Nils Schiørring), Munksgaard, 1956, p. 136, 178.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-294
Småtryk (skillingsvise)