Pigerne i vor By

og

Vekselsang

Type:

a. Humoristisk vise, 6 strofer, 12 vers
b. Folkelig vise, 11 strofer, 4 vers formet som dialog mellem Han og Hun.

Første linie:

a. Jeg er endnu kun ung
b. En Yngling ud i Skoven gik

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Fra jeg i Vuggen laa (trykkets melodiangivelse: Da jeg i Vuggen laa)
b. To Drosler sad paa Bøgekvist

Illustration:

Mand med træsko og narrehue

Noter:

a. Visen er "Forfattet af Ole Drul. 21 Aar"

b. Visen er signeret Peter Nielsen Virum og er med undtagelse af titlen identisk med OUB-606a
Trykket er med blyant påført årstallet 1884.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-296
Småtryk (skillingsvise)