Manden i Pakkassen i Aagade paa Nørrebro

Type:

Nyhedsvise, 9 strofer, 4 vers

Første linie:

I Nattens Stille lød Skrig og Klage

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

Amanda sad med en Krans i Haaret

Illustration:

Mand liggende i seng omgivet af stiliserede masker

Noter:

Visen er signeret "Ludvig Frederiksen", og årstallet 1883 er påført trykket med blyant. Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden, hvor det efter en typografs kones død viste sig, at typografparrets 25-årige søn i mange år havde levet i en pakkasse på loftet uden at blive vasket og plejet. Moderen havde blot givet ham mad. Hans hår og negle voksede vildt, og han opførte sig som et dyr. Han blev indlagt på et hospital. En anden vise med samme emne er OUB-409.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-306
Småtryk (skillingsvise)