Den lykkelige Modeboutik og den yndige Dukke i Vimmelskaftet

og

Erindrer De, det var i Kongenshave

Type:

a. Folkelig vise, 4 strofer, 15 vers incl. omkvæd
b. Teatervise, 3 strofer, 7 vers m. gentagelsesvers

Første linie:

a. Der er talt vidt og bredt
b. Erindrer De, det var i Kongens Have

Trykkested:

H. G. Brill, København

Melodi:

a. Her i Byen det kan nok at leve gaa (trykkets melodiangivelse: Kjøbenhavn er deilig)
b. Egen melodi

Illustration:

Tegning af Lehnsgrevinde Louise Danner

Noter:

b. Visen er fra vaudevillen "Nei" af J. L. Heiberg, 1836.

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 24, 152

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-34
Småtryk (skillingsvise)