Hallelujapigerne i Frelsens Hær

og

I Barndommens Dage

Type:

a. Humoristisk vise, 4 strofer, 4 vers efterfulgt af prosa og 2 vers omkvæd
b. Folkelig vise, 3 strofer, 8 vers

Første linie:

a. En Pokkers Tøs, det seer De her
b. I Barndommens Dage, naar glade vi gaar

Trykkested:

Rud. Foltmars Tryk, København

Melodi:

a. Den Vægter standser i sit Vers (trykkets melodiangivelse: Julia Hopsasa!)
b. Egen melodi

Illustration:

Kvinde med paraply og Frelserpige-hat

Noter:

Trykkets b-vise er identisk med viserne OUB-83b og OUB-215b og OUB-573b og ENy-183b.

Litteratur:

b.
DAM-JENSEN, Elsemarie og Birgit Lauritsen: Jeg gik mig ud..., Institut for Grænseregionsforskning, 1984, p. 45.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-376
Småtryk (skillingsvise)