Tønden med Meyers Lig

Type:

Nyhedsvise, 9 strofer, 4 vers

Første linie:

Den stakkels Gamle er vendt tilbage

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

Amanda sad med en Krands i Haaret

Illustration:

Dødens engel med le og timeglas

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden, der fandt sted i 1890. Kontorbud Meyer skulle for Carl Lunds Fabrikker opkræve en regning hos cand. pharm. A. Philipsen. Da Philipsen ingen penge havde, kvalte han Meyer og puttede hans lig i en tønde med læsket kalk. Tønden blev sendt til Amerika. Philipsen flygtede fra landet, man da hans damper løb på grund i Elben, blev han arresteret af dansk politi. Tønden med Meyers lig blev åbnet i New York og derefter sendt tilbage. Andre viser om samme emne er at finde i OUB-320a, OUB-462 og OUB-465.

Litteratur:

PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 135.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-463
Småtryk (skillingsvise)