Kongen og Præsten

Type:

Nyhedsvise, 8 strofer, 8 vers incl. omkvæd

Første linie:

De har vel hørt den store Sorg

Trykkested:

C. Schoubo, København

Melodi:

Krillevillevibumbum

Illustration:

Præst på prædikestol

Noter:

Trykket er fra 1877 og indeholder prosaberetning om begivenheden samt annoncering af 4 skillingstryk

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-469
Småtryk (skillingsvise)