De norske Lodser

og

Hør, du glade Sømand

Type:

a. Sømandsvise, 18 strofer, 4 vers
b. Sømandsvise, 8 strofer, 4 vers

Første linie:

a. De norske Lodser de er raske Svende
b. Hør, du glade Sømand, naar du gaar fra dit Land

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Den Sømand er saa lidet estimeret
b. Egen melodi

Illustration:

Sømænd ombord i redningsbåd

Noter:

a. Visen er skrevet i 1895 af Julius Strandberg

Litteratur:

a.
HANSEN, Karen Stougaard: "Breve med folkeviser" i Folkeminder, Foreningen Danmarks Folkeminder, 1962, p. 124.
PIØ, Iørn: "Julius Strandbergs skillingsviseproduktion 1861-1903" i Folk og Kultur, 1974, p. 46.
b.
SELMA Nielsens Viser (udg. Nils Schiørring), Munksgaard, 1956, p. 89, 173.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-47
Småtryk (skillingsvise)