Danmarks stærkeste Mand, Carl Jensens ulykkelige Død

Type:

Nyhedsvise, 5 strofer, 8 vers

Første linie:

Han stod i Vaar som Oldtids stærke Kæmpe

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

Naar Sorgen blytung paa vort Hjerte tynger eller Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden

Illustration:

Kvinde knæler ved død mands leje, to mænd ser til

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden og er med blyant påført årstallet 1895

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-485
Småtryk (skillingsvise)