Gaa i Landemærket hen og slaa ihjel

og

Gutterne derhjemme

Type:

a. Humoristisk vise, 4 strofer, 14 vers
b. Teatervise, 3 strofer, 11 vers

Første linie:

a. Drachmann, han er rød
b. Gutterne derhjemme

Trykkested:

Rud. Foltmars Tryk, København

Melodi:

a. Bekendt Melodi
b. af Gutter ombord

Illustration:

Mand og hund ved siden af Rundetårn

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-490
Småtryk (skillingsvise)