Den russiske Bonde og Prindsesse Dagmar

og

Høit fra Toppen nu Blodflaget vaier

Type:

a. Nyhedsvise, 7 strofer, 12 vers
b. Politisk vise, 8 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Da Storfyrstinden skjøn og fager
b. Høit fra Toppen nu Blodflaget vaier

Trykkested:

Lund og Jensens Bogtrykkeri, København

Melodi:

a. Farvel, mit Fødeland, jeg byder
b. Trykkets melodiangivelse: Af "Capriciosa."

Illustration:

Mand i simple klæder med pige ved hånden

Noter:

b. Visen er signeret Overskou.

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 95

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-493
Småtryk (skillingsvise)