Den gamle Soldat fra Krigen

og

En gammel Soldatervise

Type:

a. Soldatervise, 15 strofer, 4 vers
b. Soldatervise, 6 strofer, 6 vers

Første linie:

a. I Firí og treds for Danmarks Fred jeg kæmped
b. Farvel, mit elskte Fødested, nu vil jeg Afsked tage

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Den Sømand er saa lidet estimeret eller Hvor Sejleren paa lette Bølge gynger.
b. Farvel, mit elskte Fødeland (trykkets melodiangivelse: Farvel, mit elskte Fødested)

Illustration:

Mand sidder på grøftekant og taler med forbipasserende mand med ransel på ryggen.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-495
Småtryk (skillingsvise)