Arbejdsmandens Vise

og

Fyrsten og Slaven

Type:

a. Arbejdervise, 5 strofer, 8 vers
b. Folkelig vise, 11 strofer, 4 vers

Første linie:

a. Den jævne simple Arbejdsmand
b. Du ærlig hvile skal i Graven

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Vi Sømænd gør ej mange Ord
b. Du ærlig hvile skal i Graven

Illustration:

Rejsegilde. Arbejdere på tagrejsning af hus under opførelse. Stort flag, skjold med bogstaverne "F. R.", krans med flag og krone i toppen.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-504
Småtryk (skillingsvise)