De glade Københavneres nyeste Honnørmarsch

og

Udi Kampen de Riddersmænd drage

Type:

a. Humoristisk vise, 7 strofer, 12 vers incl. omkvæd
b. Revy- teatervise, 3 strofer,7 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Saa slap du da fra Vintrens Savn
b. Udi Kampen de Riddersmænd drage

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. De fleste Folk paa Verden seer (trykkets melodiangivelse: Tratera ta-bum trala)
b. Egen melodi (Af "Gjøngehøvdingen")

Illustration:

To gøglere spiller musik, medens to akrobater optræder

Noter:

a. Visen er signeret "J. S." for Julius Strandberg, om omkvædet er med blyant påført gentagelsestegn.
b. Visen er en folkevise-pastiche, og den er signeret M. W. Bruun

Litteratur:

b.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 126.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-505
Småtryk (skillingsvise)