En dansk Sømand

Type:

Nyhedsvise, 11 strofer, 4 vers

Første linie:

Jeg leged som Barn hos min Moder saa kjær

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

Nu vil jeg fortælle min Skjæbne saa tung

Illustration:

Ung mand holder grædende kvinde i hånden, medens ældre mand lægger hånden på skulderen af de to. Kvinde sidder ved siden af

Noter:

Visen er signeret "O. Andersen". Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden, der fandt sted i 1884, og på trykkets forside står "Pris: 10 Øre".

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-532
Småtryk (skillingsvise)