Sangerinden og Studenten

Type:

Nyhedsvise, 10 strofer, 4 vers

Første linie:

Paa Østerbro, hvor Sangen herligt lyder

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

Den Sømand er saa lidet estimeret

Illustration:

Mand og kvinde på tribune i lokale med tilhørere

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden. Visen er signeret "G. Petersen, stud. maculat.", og der anvendes samme illustration som OUB-123 og OUB-225

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-533
Småtryk (skillingsvise)