Annette og Peter Christian

og

Den glade Sanger

Type:

a. Folkelig vise, 4 strofer, 10 vers, 3 første strofer er dialog mellem Han og
Hun.
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 9 vers

Første linie:

a. O, min egen søde, kæreste Annette
b. Nu gryer det mod Vaaren!

Trykkested:

Forlagsboghandelen, København

Melodi:

a. Jeannette i den grønne Skov
b. Ak, hør mig, kære Guldsmed (trykkets melodiangivelse. Farvel - Farvel -
lille Grethe
)

Illustration:

Kvinde og mand i skov

Noter:

b. Visen er signeret Lauritz Larsen
Trykket indeholder to Strandberg-annonceringer af viser og visebogen "Danmarks syngende Mand"

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-537
Småtryk (skillingsvise)