Jomfru Sørensens Kjærlighedshistorie

Type:

Humoristisk vise, 6 strofer, 13 vers

Første linie:

Louise Sørensen er mit Navn

Trykkested:

Ernst Lund, København

Melodi:

En Sextour! ak, i det lille Ord

Illustration:

Sangerinde på tribune med tilhørere foran og syngepiger bagved

Noter:

Visen er signeret "Peter Hansen"

Litteratur:

PIØ, Iørn og Ebba Prins: Viser fra din oldefars tid, Strandbergs Forlag, 1974, p. 59-63

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-543
Småtryk (skillingsvise)