En væmmelig Schofelist

og

Elskte Moder, vredes ikke

Type:

a. Humoristisk vise, 4 strofer, 10 vers incl. omkvæd
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 4 vers incl. gentagelsesvers

Første linie:

a. Har I aldrig seet en væm'lig Schofelist?
b. Elskte Moder, vredes ikke

Trykkested:

Brills Bogtrykkeri ved E. Lund, København

Melodi:

a. Har I aldrig seet en Abolitionist?
b. Egen melodi

Illustration:

Mand i laset tøj

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-586
Småtryk (skillingsvise)