Frieren og Pigen

og

Manden i Kjøkkenet

Type:

a. Folkelig vise, 11 strofer, 4 vers
b. Humoristisk vise, 6 strofer, 8 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. En Yngling ud i Skoven gik
b. Det var oppe i Brolæggerstræde

Trykkested:

Ernst Lund, København

Melodi:

a. To Drosler sad paa Bøgekvist
b. Jeg behøver vel næppe at meldes (trykkets melodiangivelse: Galathea
eller Det vil sige, naar man trænger dertil)

Illustration:

Mand i uniform med kvinde under armen, ved siden af en mand med høj hat og lang pibe

Noter:

a. Visen er signeret "Peter Nielsen Virum" og før viseteksten står:
"Vexelsang". Visen er identisk med OUB-296b
b. Inde i trykket har visen titlen: "Hvorledes Konen ikke kunde begribe, hvad
Manden altid bestilte i Kjøkkenet"

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 127.
b.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 58, 150, 152, 165.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-606
Småtryk (skillingsvise)