Erik Lønholt

Type:

Nyhedsvise, 5 strofer, 8 vers med prosa inden 5. vers

Første linie:

Den unge Lønholt - vel bekjendt -

Trykkested:

Rud. Foltmars Forlag og Tryk, København

Melodi:

Den Vægter standser i sit Vers (trykkets melodiangivelse: Julia Hopsasa)

Illustration:

Mand overraskes af to andre på trappe

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden, hvor Erik Lønholt stjal kr. 19.866,80 fra sin principal, grosserer Kjær, og flygtede til udlandet. Ved hjælp af falske påskud og navne lykkedes det ham længe at vildlede politiet, men han blev til sidst anholdt i Berlin. I undersøgelsesarresten i Berlin forsøgte han at hænge sig, og tilbage i Danmark forsøgte han at flygte fra sit fængsel. Han fik 2 års forbedringshusarbejde for bedrageri og falsk. Andre viser om sammen emne er OUB-232, OUB-626, OUB-627, OUB-629a og OUB-630.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-628
Småtryk (skillingsvise)