Aa Mathis

og

Farvel, lille Grethe

Type:

a. Humoristisk vise, 6 strofer, 11 vers incl. omkvæd
b. Folkelig vise, 3 strofer, 9 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Anne elsked skiftevis
b. Ak, hør mig, kære Guldsmed

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Egen melodi (trykkets melodiangivelse: Bekendt melodi)
b. Egen melodi

Illustration:

Satirisk billede af mand og kvinde

Noter:

a. En anden vise om Mathis er OUB-551a
b. Visen er identisk med OUB-248b

Litteratur:

a.
LAURITZEN, Henry: Dansk Revy Kavalkade, Chr. Erichsens Forlag, 1962, p. 37.
PIØ, Iørn: "Julius Strandbergs skillingsviseproduktion" i Folk og Kultur, 1974, p. 46.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 107-108.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-67
Småtryk (skillingsvise)