Børstevise

og

Og det var den unge Hr. Peder selv

Type:

a. Humoristisk vise, 7 strofer, 8 vers
b. Folkelig vise, 6 strofer, 4 vers

Første linie:

a. Nu, som vi veed, har "Frelsens Hær" lavet Fest
b. Og det var den unge Hr. Peder selv

Trykkested:

Forlagets Bogtrykkeri, København

Melodi:

a. Ude paa Landet er en Mand de' en Mand (trykkets melodiangivelse: Vi
paa Landet ta'r den med en knusende Ro
)
b. Og det var den unge Hr. Pederssøn

Illustration:

Satirisk billede af mand til hest. Manden ligger på knæ på hesten og læser avis.

Noter:

a. Visen omhandler aktuelle emner

b. Visen er identisk med OUB-27b og OUB-284b
Trykket indeholder tre Strandberg-annonceringer og anvender samme illustration som OUB-604

Litteratur:

b.
BØDKER, Laurits: "Skillingsviser og Folketradition" i Folkkultur, IV, Lund, 1944, p. 100-107

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-9
Småtryk (skillingsvise)