Brummevise

og

Lille Egern sad

Type:

a. Humoristisk vise, 5 strofer, 5 vers incl. omkvæd og med prosa inden omkvæd.
b. Folkelig vise, 4 strofer, 7 vers

Første linie:

a. Enhver i Verden, siger man, har faaet sin Mission
b. Lille Egern sad

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. En Kobbersmed han er et Jern (trykkets melodiangivelse: Den evigglade Kobbersmed).
b. Egen melodi

Illustration:

Mand med lirekasse på hvilken er trykt: "En Kjøbenhavners Ærgrelser: Sand, Sand, Gulvsand! - Her er Skærslibermanden! - Røstpeter rø! - Blankesværte, Fedtesværte! - Evig Grin for glade Sjæle!".

Noter:

b. Visen er en børnevise på 12 strofer.
Trykket er med blyant påført årstallet 1885.

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 128
b.
DEN
lille Læsebog for Købstadsskolen, III Klasse, Chr. Erichsens Forlag, 1928.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. VB-26
Småtryk (skillingsvise)