Vi Haandværkssvende! Vi Haandværkssvende!

Vi Haandværkssvende, vi Haandværkssvende,
Vi arbejde kun for det rødeste Guld,
Thi vi kan jo blot forlange
Vores Fremmedsedl, og fremad da vi gange:
Thi med Randselen paa Nakken,
Og Staven i vor Haand,
Med Glæde saa rejse vi Alverden om.

Kor:
Thi vi kan jo blot forlange osv.

 

Og Grever og Baroner, og Grever og Baroner,
De gerne os byde til Herregaarden huld.
Haandværkssvenden gaar de efter, -
De har Mønt, vi har Kendskab, vi har Kræfter,
Vi skal virke, vi skal pirke,
Hvad ikke godt de kan,
Og derfor priser vi den Haandværksmand.

De gode Hr'r Mestre, de gode Hr'r Mestre,
De vil os gerne fange, de snakker godt for os.
De er Ho'det, vi er Haanden,
De er Livet, jamen Svendene er Aanden.
Vi kan slide, vi kan stride
Og er dog lige glad,
Vi mangler ikke Penge, vi mangler ikke Mad.

Vi Haandværkssvende, vi Haandværkssvende,
Vor Frihed vi elske og bytte ikke bort;
Ved vort Haandværk er vi rige,
Og vor Frihed og vor Kraft og saa vor Pige,
Det er Skatte, vi kan fatte:
Vi staa som Herremænd,
Thi alle Folk de holder af en Haandværkssvend.

Og kan vi ikke, og kan vi ikke
Forliges med Mester og Pige, da vi gaa
Ud til andre gode Steder,
For en Svend har Verden allevegne Glæder.
Væk med Sorgen, ja god Morgen,
Farvel, min lille Ven,
Og tænk tidt, min Pige, paa din Haandværkssvend.

Paa Broen vi samles, paa Broen vi samles,
Og Brødre og Venner de trykke dér vor Haand:
Nu lev vel, lev vel, min Broder,
Du vil minde dig, at Danmark er vor Moder.
Bli'er du gnaven, ta'er du Staven
Og vandrer hjem igen
Til Danmark, din Moder, du brave Haandværkssvend.

Vi Haandværkssvende, vi Haandværkssvende,
Vi svinge med Hatten og byder vort Farvel,
Thi i alle Verdens Riger
Har vi Plads og hilses af de smukke Piger.
Men vi glemme ej, at hjemme
Der bor vor Hjertes Ven,
Hun længes og hun venter paa sin Haandværkssvend.

Vi Haandværkssvende, vi Haandværkssvende,
Vi rejse fra Hjemmet med Frejdighed i Bryst.
Men om ogsaa bort vi drage,
Til vort Danmark vende vi dog glad tilbage;
Der vi ender, der er Venner:
Her er Gutten hjem igen,
Og alle hilser gerne paa en Haandværkssvend.

Kor:
Thi vi kan jo blot forlange osv.