Jordskjælvet i Kjøbenhavn

Ak ja Nutidens Jammer og Nutidens Nød,
Den er stor og det er ganske vist,
At vor syndige Jord, som saa meget forbrød,
Med et Knald vist vil revne tilsidst!

Tyder Alt ikke paa det ej længer' kan gaa?
Disse Blodhunde som har bragt Sorg
Over Verden - de myrded jo, som vi saa,
Kejseren i Sankt Petersborg!

Og herhjemme, vort lille, før lykk'lige Land,
Er det ikke for Vanvid en Boldt?
Her i Haarene ligger nu Mand paa Mand,
Som der før af hinanden jo holdt.

Dette "Højre" og "Venstre" evindelig skjænds'
- Gid vi dog for det Hele var fri! -
Ruinerede bliver vi Alle, imens,
Vi 6 Kroner hver Dag maa dem gie'!

Ak, nu Straffen er kommen! Ja, Venner pas paa,
Dette Jordstød var Varsel om Nød -
Hvis paa bedre Veje vi ikke vil gaa,
der vist vanke nok vil værre Stød!

Ja, jeg siger Jer ved mit profetiske Syn
- Jeg selv Husene dandse har seet! -
Vender om, ellers Jordskjælv, Torden og Lyn
Er os syndige Menn'sker beredt!

Beretning.
De højst agtværdige og hæderlige Organer "Berlingske Tidende" og "Nationaltidende" indholder følgende sandfærdige Beretninger om Jordskjælvet:
Løverdag Aften henmod Kl. 11 sporedes der her i Staden paa Nørrebrogade en Jordrystelse, der varede omtrent to Sekunder. Den var ledsaget af en buldrende, kortvarig Lyd, Vinduerne i en Leilighed paa 3die Sal klirrede svagt, og Huset rystede. Det samme Fænomen er bleven endnu tydeligere iagttaget i Lyngby, hvorfra skrives: I Løverdags Aftes iagttoges en ikke ganske ringe Jordrystelse. Den underjordiske, rullende, buldrende Lyd nærmede sig temmelig langsomt i Løbet af 3 a 4 Sekunder. Rystelsen, som da paafulgte, og som gik i Retning fra Nordøst til Sydvest, var saa stærk, at Huset klagede og Vinduesruderne klirrede. Lyden aftog derefter omtrent dobbelt saa hurtigt, som den kom. Da Jordskjælvet var tilende, var Kl. 10 58 Min. - Ogsaa fra Glostrup er indløbet Beretning om Jordrystelsen, der varede ca. 6 Sekunder. Umiddelbart før Rystelsen hørtes en dump, fjern Lyd, som af et Jernbanetog. Rystelsen gik fra Nordøst til Sydvest. Himlen var klar, og der var ingen Vind.
Paa Frederiksberg mærkedes Jordrystelsen Kl. omtr. 11. Fra et Sted beskrives Fænomenet saaledes, at der lød et Brag, som en tung Gjenstand pludselig var blevet kastet ned paa Taget af Huset. Nogle af Beboerne, der allerede vare gaaede til Sengs, stode op for at undersøge, hvad der var paafærde. Samtidig med Braget rystedes Huset, saaledes at Lamperne paa Bordene vaklede.