Vedbæk - Skodsborg - Kjøbenhavn
eller
en Slagpiges Eventyr med Militære og Civile

Da jeg i Vuggen laa
Og var saa stor som saa,
Ved militær Musik
Mit Hjerte slog, dik dik,
Og da jeg saa blev stor,
Og kom fra Fa'r og Moer,
Jeg til en Løjtenant
Mit Hjerte bandt.
Ja han var Løjtnant ved Husarerne,
Han førte strax mig Uerfarene
Til Vedbæk til en Villa i Galop,
En Maaned efter slog vi op.

Nu en Gardist jeg fik,
Det var en kjælen Strik,
I Dans han førte rart,
Og sikken Knebelsbart.
Men snart gik Kronerne,
Og til Mormonerne
Han drog - saa gav jeg Troen
Til en Dragon.
Ja han var Løjtnant ved Dragonerne,
En Fryd for Pigerne og Konerne,
I Skodsborg paa en Sommerlejlighed,
Der skænked jeg hans Hjerte Fred.

Dog snart tog min Dragon
En Dag sin Permission,
Og rejste bort, men jeg
Stod ikke ledig, nej,
En skjøn Artillerist
Kom paa min Vej tilsidst,
Vi tog ved Fastelavn
Til Kjøbenhavn.
Jeg lo ad Garden og Dragonerne,
Og holdt mig tappert til Kanonerne.
Artilleristen det var ret en Gut
Med Fyr og Flamme og med Fut.

I Kjøbenhavn jeg snart
Kom rigtig ud paa Fart,
Artilleristen gik,
Men strax derpaa jeg fik
Infanteristen kjær,
Men nu tilsidst jeg er
Dog ramt af Amors Pil
Med en Civil.
Ja, Vedbæk, Skodsborg er for Badere,
Men Kjøbenhavn, du er dog gladere!
Her har jeg faaet alt en ny Bekjendt,
En Jernbane=Assistent.