Det moderne Kjøbenhavn

Der er deilig i Kjøbenhavn,
Der er Glædernes Favn,
Og man kjender ej Savn.
Penge gi'r man ud, den er klar,
Til man slet ingen har,
Ja, den By den er rar,
Hop hop hop! Altid i Galop!
Det er saa moderne, man kan ikke sige Stop.

Har De været paa Vesterbro?
De kan tro, den er go',
Den Menage, jo, jo!
Der er Stemningen "National",
Der bli'r snart paa hver Sal
Et Theater med Knald.
Hop hop hop! Altid i Galop!
Det er saa moderne, man kan ikke sige Stop.

Og i Kjøbenhavn er Musik,
Det kan aldrig slaa Klik,
Det er bare en Skik!
I hver Rullekjælder omtrent
Har de nu Instrument,
Ja, den Sag, den er kjendt.
Hop hop hop! Altid i Galop!
Det er saa moderne, man kan ikke sige Stop.

Alle skal ad Strandvejen ud
Nu med Dampen, ja Gud,
Der er Støv, der er Slud.
Heste vælte stadig med Snøft
I den frelsende Kløft,
I den mudrede Grøft.
Hop hop hop! Altid i Galop!
Det er saa moderne, man kan ikke sige Stop.