Glædelig Juul!

I hele Verden gaaer
Nu Julen ind, nu Julen ind,
Og Børnene de faaer
Nu Smiil paa Kind, nu Smiil paa Kind,
Tralalala etc.

Med Gaasesteg og Suul
Vil hertillands, vil hertillands
De Voxne holde Juul
Med Spøg og Dands, med Spøg og Dands.
Tralalala etc.

See Træet pyntet staaer
Med Godter paa, med Godter paa,
Enhver sit Nummer faaer
Og synger saa, og synger saa:
Tralalala etc.

Jo, Jørgen han er kry,
En Hest han fik, en Hest han fik,
Han rider Juul i By
Med fuld Musik, med fuld Musik,
Tralalala etc.

Til Anna Dukken var,
Med Hatten paa, med Hatten paa,
Den kjøbte hendes Fa'er
Jo til den Smaa, jo til den Smaa.
Tralalala etc.

Trompeten Charles tog
Og saa et Flag, og saa et Flag;
Han slaaer for Dannebrog
Med Støi og Brag, med Støi og Brag,
Tralalala etc.

Paa Trommen ser Andrees
Med stjaalet Blik, med stjaalet Blik,
Han fik den, og tilfreds
Han gjør Musik, han gjør Musik.
Tralalala etc.

Det allermindste Noer
Paa Armen der, paa Armen der
Fik sig en Kringle stor,
Saa glad han er, saa glad han er.
Tralalala etc.

Men midt i al den Støi
Vor Mutter seer, vor Mutter ser
En Pakke Kjoletøi,
Og Fatter leer, og Fatter leer
Tralalala etc.

Thi han en Pibe faaer
Med Sølvbeslag, med Sølvbeslag,
Snart sin Tobak han naaer
Og ta'er et Drag, og ta'er et Drag,
Tralalala etc.

En Vinterkaabe var
Til Bedstemo'er, til Bedstemo'er,
Og saa til Bedstefa'er
En Pude stor, en Pude stor.
Tralalala etc.

Nu rundt om Træet kuns
I lystig Dands, i lystig Dands,
Og saa et godt Glas Punsch,
Helst to tilmands, helst to tilmands.
Tralalala etc.

En glad og munter Juul
Vi ønske Hver, vi ønske Hver,
Med Drik og Dands og Suul,
Og Juletræer, og Juletræer!
Tralalala etc.