Den raske Gut

 

Jeg altid er i godt Humeur!
:,: Singsalli joh! :,:
Enhver Dag, som jeg lever her,
:,: Singsalli joh! :,:
Jeg er tilfreds med det jeg har,
Om det end nok saa Lidet var.
:,: Singsalli joh! :,:
Jeg altid er ved freidigt Mod.

Naar jeg fra Hvile op mon staae,
:,: Singsalli joh! :,:
Jeg muntert til mit Arbeid gaaer,
:,: Singsalli joh! :,:
Og tænker, naar jeg savne maa:
”En anden Gang Du kan det faae.”
:,: Singsalli joh! :,:
Og rask det gaaer med freidigt Mod.

En Pige har jeg ret saa kjær;
:,: Singsalli joh! :,:
Hun elsker mig, og tro hun er,
:,: Singsalli joh! :,:
Vi følges her i Livet ad;
Thi altid er’ vi lige glad.
:,: Singsalli joh! :,:
Vi altid er’ ved freidigt Mod.

Det er nu baade vist og sandt,
:,: Singsalli joh! :,:
Jeg drikker ikke gjerne Vand;
:,: Singsalli joh! :,:
Men har jeg ei Øl, ei Dram, ei Viin,
Vand bedre er end Medicin,
:,: Singsalli joh! :,:
Jeg drikker Vand med freidigt Mod.

Hurra! saa for hver rask Krabat,
:,: Singsalli joh! :,:
Som kan med Lidet være glad.
:,: Singsalli joh! :,:
Hurra, hurra, nu for Enhver,
Som altid er i godt Humeur.
:,: Singsalli joh! :,:
Vi altid er’ ved freidigt Mod.