Den fattige Jomfru
paa Kvisten

Paa Kvisten der boede ene
En Jomfru saa ren og skær,
Hun kaldtes den smaa Helene
Og yndedes af Enhver.
Hun var kun fattig og ringe,
Men ærlig hun var og tro,
Om hende skal Sangen klinge,
Hun var forholdsvis temmelig go'.

Og Alt, hvad den Skønne ejed,
Det var en Fugl i et Bur,
Hun den omhyggelig plejed,
Og dertil et Vække=Ur,
En trebenet Stol, en Kommode,
En Enspænderseng til To,
En Gibsmand foruden Ho'de,
Han var forholdsvis temmelig go'.

Hun sad der og syede Veste,
Og leved saa gruelig smaat,
Lidt Kaffe var hendes bedste,
Hun syntes, det var hel flot.
Saa sang hun saa kønt derhjemme
Paa Kvisten om Rigdom fro,
For Lene havde en Stemme,
Der var forholdsvis temmelig go'.

Men nede i Salens Hygge,
Der boede en Millionær,
Han kendte nu ej til Lykke,
Derfor var han mut og tvær,
Hans Navn er kendt, han hed Muckel,
Hans Hus var et Fyrstebo,
Men Datteren havde en Pukkel,
Der var forholdsvis temmelig go'.

Hun sang ej, nej for hun var i
Et gnavent og sært Humør,
Hun hvæsede glubsk og arrig,
Og havde en fæl Kulør.
Hun haded den smaa Helene,
Fordi hun sang op saa fro,
Dog Medgiften skulde man mene,
Den var forholdsvis temmelig go'.

Saa endelig kom en Frier,
Den fattige Officer,
Som vandred ad Armods Stier,
Han ønsked af Guld lidt mer.
Den Rige hun blinked kærlig
Til ham og saa kælent lo,
Og tænkte: Han elsker ærligt,
Han er forholdsvis temmelig go'.

Saa kom han en Dag og hørte
Fra Kvisten Helenes Sang,
Nysgerrighed op ham førte,
Han stod paa den smalle Gang;
Ak, tænkte han, her er Lykke
I dette fattige Bo,
Den Arne jeg her kan bygge,
Blev vist forholdsvis temmelig go'.

Hvad skulde jeg med den Rige,
Hvor Guld skal opveje Had?
Han gifted den ringe Pige,
Og gjorde hende saa glad.
Den Rige hun sidder ene,
Ler haanligt ad Lykkens Bo,
Men ser de, den om Helene,
Den er forholdsvis temmelig go'.