Kære Minder

Jeg kom fra Syden, fra mit varme Hjem,
Og drog mod Nordens kolde barske Egne,
Men her i Nord, hvor højt jeg end drog frem,
Jeg fandt dog varme Hjerter allevegne.
I Sangens Toner er en sælsom Magt,
Den har mig her kun Fryd og Lykke bragt,
Ved Øresundets Bred, paa Sjølunds skønne Kyst
Jeg fandt et venligt Hjem, det blev min Lyst,
Ja, mit Hjertes Lyst jeg fandt paa Sjølunds Kyst,
:,: Ved Øresund paa Sjølunds grønne Kyst. :,:

Her traf jeg Gæstfrihed og Venner tro,
Her traf jeg danske Kvinder bly og blide,
Og hver Dag var en Fest for Hjertet fro,
I Danmark er der smukt, det skal I vide.
Og Sjølunds Sommer er som Solen mild,
Der kendes ikke Sydens hede Ild,
Men Elskovs rene Lyst, den bor paa Sjølunds Kyst,
Der fik jeg Bo, der taled Venskabs Røst,
Ja, mit Hjertes Lyst jeg fandt paa Sjølunds Kyst,
:,: Ved Øresund paa Sjølunds skønne Kyst. :,:

Der under Bøgens grønne Krone gaar
Man trygt og godt, og Tiden herligt rinder,
De skal ej slettes ud af Tid og Aar,
De herligste blandt alle danske Minder.
Lev, Danmark, vel, du vakkre lille Land,
Jeg i det fjærne ej dig glemme kan,
Nej, jeg mindes skal i Livets Aftenstund,
Den skønne lille Plet ved Øresund.
Jeg dig mindes skal til Livets sidste Stund,
:,: Du Perle ved det skønne Øresund. .,: