Dejlige Danmark

Dejlige Danmark, hør, hvor det klinger,
Danmark er dansk og Sproget er vort.
Danmark, paa dannebrogsfarvede Vinger
:,: bæres dit Navn over Bølgerne bort. :,:

Hør over Havet Ekkoet dønner!
Mindernes Lyn bryder frem gennem Damp!
Dejlige Danmark, se dine Sønner
:,: fylkes som før om din Fane til Kamp! :,:

Dejlige Danmark, aldrig kan falme
Mindernes Blodbøg, her blev jeg Mand!
Daaben vi fik til Kanonernes Salme,
:,: Sangen fra Dybbøl og Broagerland! :,:

Dejlige Danmark, Høsttiden kommer,
Bøgenes Baal brænder Sommer af By,
Dejlige Danmark, atter en Sommer
:,: favner din flammende Ungdom paany! :,:

Dejlige Danmark, her hvor vi lærte
Livet at favne ved Skov og ved Sø, -
Dejlige Danmark, her hvor vort Hjerte
:,: En Gang skal briste - men aldrig kan dø! :,: