De maa vente, Kære, De maa vente!

 

Man nu daglig hør’ den Klage:
Aa, hvor Tiden dog er sløj,
Man har bare Sorg og Plage,
Og man mangler Mønt, ja føj!
Folk har glemt at man Trøsten kan hente
I det pæne Visdoms Ord:
Sverigs Konge du bli’r, kan du vente!
Ja det lærte mig min gode gamle Mo’r
Hvis for Eksempel du vil ha’ en (trykket: et) Orden,
Saa kan du faa af flere Slags,
:,: Men du maa vente, Kære, du maa vente,
For det kan jo’nte komme straks. :,:

 

Du skal til et fornemt Gilde,
Hvor du ret skal være fin,
Du din Lykke gøre vilde,
Og ej være helt til (trykket: lil) Grin.
Du har sendt dine eneste Støvler
Til Forsaaling hurtig hen,
Ak, men Skoma’ren driver og snøvler,
Og paa Sokkerne at gaa, nej kære Ven,
Det gaar ej an, men i den sidste Time
Gaar Gildet tabt, for Sjustren si’r:
:,: Ja, De maa vente, Kære, De maa vente,
For det kan jo’nte komme straks. :,:

 

Den Gang Holmensgade brændte,
Var der Bal i Haven, - sju!
Et og andet Morsomt hændte,
Pigerne de græd – uh hu!
Og saa troede vi sikkert, den Gade
Sku’ med Asfalt fines op,
Saa der slet ikke mer blev Ballade,
Men vor Magistrat den kom og sagde Stop,
Naa, I vil af med Gadens Møer de fagre,
Det skal nok ske, pas bare paa:
:,: Men I maa vente, Kære, I maa vente,
For det kan jo’nte komme straks. :,:

 

Skræderen han faar en Kunde,
Ret en fin Aristokrat,
Han betaler ingenlunde
Straks, den fiffige Krabat.
Nej, Kredit, det er Moden, Hr. Skræder!
Skræd’ren bukker med sit Tøj,
Men den Kunde er vist en Forræder,
Med sit Praleri og al sin store Støj.
Thi hver Gang Skræd’ren kræver sine Penge,
Saa svarer han: De faar dem nok!
:,: Men De maa vente, Kære, De maa vente,
For det kan jo’nte komme straks. :,:

 

Det nygifte Par saa glade
Venter Storken i Besøg,
Den gaar til en anden Gade,
Saa at de faar Lamperøg.
De er rige, de mangler ej Skillinger,
De forsørge kan et Barn,
Men den fattige Nabo fik Tvillinger,
Ja, den Stork er dog et umanerligt Skarn;
De vinker den, saa knævrer den med Næbet.
Jeg kommer nok med flere Smaa,
:,: Men I maa vente, Kære, I maa vente,
For det kan jo’nte komme straks. :,: