Pigerne i vor By

Jeg er endnu kun ung,
Min Skæbne er dog tung,
Jeg elsker Piger smaa,
Og kan dog ingen faa.
Mit Hjerte er saa stort
Som Husbonds Ladeport,
Og der er Plads deri
For hele Ti.
Men hver Gang jeg vil fri, saa viser de
Mig Ryggen eller ogsaa fniser de,
Se derfor hævner jeg mig nu paa dem,
Og de skal Alle vises frem.

Først er der Ane, hun
Har nu en farlig Mund,
Saa fæl og ondskabsfuld
Som Kæppen i et Hjul.
Saa er der Kirsten, ja,
Hun kunde være bra',
Naar blot hun ej var halt,
Men det er galt.
Og Maren trunter som en gammel Ko,
Og Stine hun kan æde Grød for to.
Og Sidse gaar og grynter hel præcis
Som om hun var en Pattegris.

Malene hun er kvik,
Men har en hel Butik
Af Kjærester i Flæng,
Det er et gruligt Slæng.
Sofie hun er gjæv,
Men hendes Krop er skæv,
Og Grethe hun er tyk
Og voldsom styg.
Se Karen vilde sige Ja, men jeg
Skal ellersens dog ej paa den Galej,
Det vilde blive mig en grulig Tørn,
For hun har faaet fire Børn.

Malene skeler lidt,
Og Jane bander tidt,
Birgitte dandser vist
Ad Helved til tilsidst.
Og Ellen er for stolt,
Og Lotte bliver holdt
Af en Baron, saa der
Optaget er.
Og Elsebet hun er en grulig Tamp,
Og Smedens Lise drikker som en Svamp.
Og Degnens Line har en Pukkel paa,
Saa det kan nu slet ikke gaa.

Saa er der Hanne, hun
Er fæl i Bund og Grund,
For hun er grim og sla'r
En proper Næve rar.
Og Else faar den Ros
At som en grov Matros,
Hun bruger Røgtobak
Og Snus, jo Tak.
Og Gine kunde være ganske knøv,
Naar barestens hun ikke var saa døv.
Og Julle sminker sig med Rødsten, ja,
Der holder jeg mig altid fra.

Og Emma er for lang
- En rigtig Humlestang, -
Marie er for fin,
Og Dorthe er et Svin,
Og Inger som en Kat
Jo lister ud hver Nat,
Og Mine tandløs er,
Og Rikke tvær.
Da Ingen af dem vil ha' mig, ja saa
Saa skal de nu min Sæl faa lov at gaa.
Jeg er sgu derfor lige kjæk og kry,
Nu frier jeg i en anden By.